CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The feasibility of large-scale lignocellulose-based bioenergy production

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori) ; Dean Abrahamson (Institutionen för fysisk resursteori)
Biomass and Bioenergy Vol. 20 (2001), p. 371-383.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 141012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Jordbruksväxtodling

Chalmers infrastruktur