CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuel ethanol program in Thailand: Energy, agricultural, and environmental trade-offs and prospects for CO2 abatement

Wathanyu Amatayakul ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy for Sustainable Development Vol. 11 (2007), 3, p. 51-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 141011