CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards piezoelectric nanocarbon/PVDF fibres

Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Cornelia Gustafsson ; Hans Bertilsson
A Nano Connect Scandinavia event NanoUpdate 2011, May 23-24, Helsingborg (Sweden), 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 141006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur