CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injuries related to injuries

Lina Lundgren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Sofia Brorsson ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
ICSMSS: VII. International Conference on Sport Medicine and Sport Science (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: kitesurfing, injuries, injury cause, questionnaireDenna post skapades 2011-05-23. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 140955

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Idrottsvetenskap

Chalmers infrastruktur