CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter Study of Numerical Simulation of Parametric Rolling of Ships

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign)
Proc. of the 12th International Ship Stability Workshop, June 2011, Washington (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-23.
CPL Pubid: 140950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur