CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for Assessment of the Survival Time of a Ship After Collission

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign)
Proc. of the 12th International Ship Stability Workshop, June 2011, Washington (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-23. Senast ändrad 2011-05-23.
CPL Pubid: 140949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur