CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High temperature oxidation and corrosion of NiAl coatings

Pavleta Knutsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-557-0.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 140906