CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Revisiting the mechanism of beta-O-4 bond cleavage during acidolysis of lignin. Part 3: Search for the rate-determining step of a non-phenolic C6-C3 type model compound

Hiroaki Ito ; Imai Takaaki ; Knut Lundquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Yokoyama Tomoya ; Matsumoto Yuji
Journal of Wood Chemistry and Technology (0277-3813). Vol. 31 (2011), 2, p. 172-182.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lignin beta-ethers acidolysis phenols ketones gas chromatography HPLCDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-20. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 140893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur