CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Risk Assessment Procedure Applied on Building Physics: Part Two; an Applicability Study

Simon Pallin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of the 12th International Conference on Building Materials and Components, Porto, Portugal, 12-15 April, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 140884