CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of unit load size on in-plant materials supply efficiency

Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Christian Finnsgård (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings from ICPR conference, Stuttgart (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Unit load size, in-plant materials supply, milk-run deliveries, supply chain, materials flowDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 140838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur