CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materials flow mapping: a tool for describing and assessing performance of material flows in supply chains

Christian Finnsgård (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings from the EurOMA Conference, Cambridge (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: materials supply, supply chain, lean productionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-19. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 140836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur