CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of melt spinning properties and conductivity of immiscible polypropylene/polystyrene blends containing carbon black by addition of styrene-ethylene-butene-styrene block copolymer

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer engineering and science (0032-3888). Vol. 51 (2011), 6, p. 1165-1169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymer blends, fibre spinning, conductivityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 140829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur