CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical Analysis of Single Cells

Yuqing Lin ; Raphaël Trouillon ; Gulnara Safina ; Andrew G Ewing (Institutionen för kemi ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi)
Analytical Chemistry (1520-6882). Vol. 83 (2011), 12, p. 4369-4392.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-18. Senast ändrad 2011-07-06.
CPL Pubid: 140779

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur