CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies of ceria and alumina supported platinum, Regenerable sulfur traps and methane oxidation catalysts

Lisa Kylhammar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg2011. ISBN: 978-91-7385-535-8.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-16. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 140732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-06-17
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn, Kemivägen 9, Chalmers University of Technology
Opponent: Robert Farrauto

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3216