CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rigid dimers formed through strong interdigitated H-bonds yield compact 1D supramolecular helical polymers

A. Ciesielski ; A Stefankiewicz ; F Hanke ; Mats Persson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; J.-M. Lehn ; P. Samori
Small (1613-6810). Vol. 7 (2011), p. 342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-14. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 140692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Ytor och mellanytor
Yt- och kolloidkemi
Kvantkemi

Chalmers infrastruktur