CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of Alfvén Waves in Tokamaks

Robert Nyqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 140678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion, plasma och rymdfysik
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Radiative Damping of Low Shear Toroidal Alfvén Eigenmodes


Alfvénic Eigenmodes within the q=1 Radius in Sawtoothing Plasmas


Examination

Datum: 2011-06-14
Tid: 10:00
Lokal: Sal EB, Hörsalsvägen 11, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Dr. Simon Pinches