CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolutionary dynamics of spatial games

Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Mats G. Nordahl
Physica D Vol. 75 (1994), p. 292-309.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 140675

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Tillämpad matematik
Annan biologi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur