CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of finite population size on the evolutionary dynamics in multi-person Prisoner’s Dilemma

Anders Eriksson (Institutionen för energi och miljö) ; Kristian Lindgren (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of the European Conference on Complex Systems 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 140673

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur