CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexity of two-dimensional patterns

Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Cristopher Moore ; Mats G. Nordahl
Journal of Statistical Physics Vol. 91 (1998), p. 909-951.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 140665

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi
Fysik

Chalmers infrastruktur