CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flows of information in spatially extended chemical dynamics

Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Anders Eriksson ; Karl-Erik Eriksson
Artificial Life IX: Proceedings of the Ninth International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 140663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Matematisk statistik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur