CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving methods for Genome Wide Analysis of Coeliac Disease

Malin Östensson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg2011.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Genome Wide Association Studies, Coeliac Disease, Genotype ImputationDenna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2011-05-19.
CPL Pubid: 140648

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-06-10
Tid: 13:15
Lokal: Pascal, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers
Opponent: PhD Mikael Knutsson, AstraZeneca, Sweden

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:10