CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical modulation signal enhancement using a phase sensitive amplifier

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zhi Tong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communications Conference (OFC) 2011, Los Angeles, CA (21622701). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose and demonstrate the use of a PSA as a modulation signal enhancer for the first time. It can generate both phase- and amplitude modulated signals from low-extinction inputs.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-13. Senast ändrad 2015-05-04.
CPL Pubid: 140644

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur