CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A virtual colour laboratory

Un laboratorio del colore virtuale

Beata Stahre (Institutionen för arkitektur) ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur) ; Karin Fridell Anter
Colore - Quaderni di Cultura e Progetto del Colore (159030799). 68, p. 26-31. (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-12.
CPL Pubid: 140602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur