CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictions of catastrophes in space over time

Anastassia Baxevani (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Richard Wilson ; Manuel Scotto
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-05-12.
CPL Pubid: 140595

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:9