CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Buckling and postbuckling behavior of unstiffened slender curved plates under uniform shear

Mozdeh Amani ; Bo Edlund (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mohamad M. Alinia
Thin-Walled Structures (0263-8231). Vol. 49 (2011), 8, p. 1017-1031.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Buckling and postbuckling behavior of curved plates under in-plane shear are investigated. After revisiting classic elastic buckling results, the elastoplastic postbuckling behavior and the effects of curvature parameter and aspect ratio are simulated via geometrical and material nonlinear analyses. Imperfection sensitivity is studied for various imperfection shapes and magnitudes. An increase in curvature parameter raises the elastic buckling load, produces unstable buckling and reduces postbuckling reserves. The buckling load and shear capacity are higher in shorter plates. Small initial imperfections are found to have severe effects on the initial buckling load of plates with large curvature parameter, but little effect on ultimate postbuckling capacity.

Nyckelord: Curved plates, Shear, Buckling, Imperfection


Artikeln är resultatet av ett samarbete mellan Avd för konstruktionsteknik vid Chalmers, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, och Civil Engineering Department vid Amirkabir University of Technology, Teheran, Iran.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-11. Senast ändrad 2016-08-17.
CPL Pubid: 140584

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur