CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

För, med eller av? Tankar kring möjligheter och hinder för konsumenters medverkan i produktutvecklingsprocessen

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK))
Konsumtionsmakt. Centrum för konsumtionsvetenskap 10 år p. 81-90. (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: produktutveckling, participation, konsument, verksamhetsteoriDenna post skapades 2011-05-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 140567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur