CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Third-order optical susceptibility of single-walled carbon nanotubes

A.S. Laryushkin ; Savelev V.V. ; V.I. Zolotarevskii ; Grishina A.D. ; T.V. Krivenko ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A.V. Vannikov
High Energy Chemistry (0018-1439). Vol. 45 (2011), 3, p. 245-249.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-11.
CPL Pubid: 140559

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur