CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave absorption, emission and scattering: trace gases and meteorological parameters

K Kunzi ; P Bauer ; R Eresmaa ; Patrick Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; SB Healy ; A Mugnai ; N Livesey ; C Prigent ; EA Smith ; G Stephens
The remote sensing of tropospheric composition from space p. 153-230. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-05-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 140521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Meteorologi och atmosfärforskning
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur