CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An initial study on the sound field coherence in the shadow of a low barrier without the presence of a ground surface

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Long Range Sound Propagation Symposium, Lyon, France, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-05-08. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 140467

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur