CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments in the eigenfunction expansion method for atmospheric sound propagation

Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; roger waxler ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Long Range Sound Propagation Symposium, Lyon, France (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-05-08. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 140466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur