CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of differential group delay in recirculating loops

Mats Petersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; C. Vinegoni ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2003 Digest of the LEOS summer topical meetings p. TuB4.2. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 140435