CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OTDM Demultiplexer Based on XPM-induced wavelength shifting in Highly Nonlinear Fiber

J. Li ; Bengt-Erik Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference, OFC'2003 p. TuH6. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 140433