CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diagnosing the permeability of dynamical barriers in the stratosphere from satellite observations of long-lived tracers

E. Palazzi ; F. Fierli ; S. Bekki ; G. Stiller ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; F. Cairo ; G. Di Donfrancesco
Proc. ESA Atmospheric Science Conference, 7-11 September 2009, Barcelona, Spain (1609-042X). (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-05-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 140298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2009-2010)

Ämnesområden

Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur