CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systemutveckling och långtidsplanering vid SAS Data i Stockholm, 1964–1982: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 december 2007

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Stockholm : KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Philosophy and History of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7415-051-3.- 49 s.
[Rapport]

Nyckelord: datorer och databehandling, datorisering – effekter på samhället, historia – 1945-, historia – datorer, informationsteknik, teknikhistoria, vetenskapshistoria, vittnesseminarium, flygtransporter, företag – historia, kommunikation inom organisationer, ledningsinformationssystem, långtidsplanering, realtidssystem, systemutveckling


Trita-HST, ISSN 1103-5277; 2008/22Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-04.
CPL Pubid: 140270

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomisk historia
Teknikhistoria
Teknik- och industrihistoria

Chalmers infrastruktur