CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gene finding in fungal genomes

Marina Axelson-Fisk (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Per Sunnerhagen
Topics in Current Genetics: Comparative genomics using fungi as models p. 1-28. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-05-03.
CPL Pubid: 140236

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Cellbiologi
Genetik
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur