CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pair hidden Markov models

Marina Alexandersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Nicholas Bray ; Lior Pachter
Encyklopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-05-03.
CPL Pubid: 140235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur