CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of Generalized Pair Hidden Markov Models to Alignment and Gene Finding Problems

Lior Pachter ; Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik) ; Simon Cawley
Journal of Computational Biology (1066-5277). Vol. 9 (2002), 2, p. 389-399.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-03.
CPL Pubid: 140232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur