CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial sequencing and comparative analysis of the mouse genome

Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik) ; Mouse Genome Sequencing Consortium
Nature (0028-0836). Vol. 420 (2002), 6915, p. 520-562.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-03. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 140231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Cellbiologi
Mikrobiologi
Genetik
Bioinformatik och systembiologi
Biologisk systematik

Chalmers infrastruktur