CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SLAM: Cross-species Gene Finding and Alignment with a Generalized Pair Hidden Markov Model

Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik) ; Simon Cawley ; Lior Pachter
Genome Research (1088-9051). Vol. 13 (2003), 3, p. 496-502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-03. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 140230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur