CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SLAM webserver for comparative gene finding and alignment

Simon Cawley ; Lior Pachter ; Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik)
Nucleic Acids Research (1362-4962). Vol. 31 (2003), 13, p. 3507-3509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-03. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 140229

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur