CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Picking Alignments from (Steiner) Trees

Fumei Lam ; Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik) ; Lior Pachter
Journal of Computational Biology (1066-5277). Vol. 10 (2003), 3-4, p. 509-520.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-05-03. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 140228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Matematisk statistik
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur