CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Cell Cycle

Marina Alexandersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Branching Processes: Variation, Growth and Extinction of Populations p. 218-225. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-05-03. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 140220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Cellbiologi
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur