CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pond-based survey of amphibians in a Saxon cultural landscape from Transylvania (Romania)

T. Hartel ; K. Oellerer ; D. Cogalniceanu ; Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; C. I. Moga ; L. Demeter
ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY (1125-0003). Vol. 77 (2010), 1, p. 61-70.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: bufo-bufo, decline, conservation, population, diversity, cristatus, community, abundance, dynamics, tadpolesDenna post skapades 2011-05-03. Senast ändrad 2011-10-12.
CPL Pubid: 140194

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur