CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algorithm and modeling for fast optimization and design of large log-periodic array antennas with commercial EM solvers

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011. Rome, 11-15 April 2011 p. 3946-3949. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents two useful algorithms for efficient numerical simulations in design of large log-periodic array antennas by using commercial EM Solvers. Both algorithms take into account the finite size of large log-periodic array and make use of the periodicity to achieve faster numerical computations. The Eleven antenna is taken as an example to demonstrate the algorithms. Simulated and measured results are presented in the paper.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-02. Senast ändrad 2013-09-09.
CPL Pubid: 140146

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur