CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moisture induced deformation of a free thin plate - Analytical solution for step-changes and periodic variations of the ambient humidity by volume

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Bijan Adl-Zarrabi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
1st Central European Symposium on Building Physics, Cracow, September 13-15, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-02.
CPL Pubid: 140142