CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk of performance failure in new and retrofitted building envelopes

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
3rd Nordic Passive House Conference, Aalborg, Denmark, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-02.
CPL Pubid: 140141

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur