CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New r-Matrices for Lie Bialgebra Structures over Polynomials

Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Julia Yermolova-Magnusson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS (0377-9017). Vol. 93 (2010), 2, p. 141-156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: lagrangian subalgebras, quantization, algebrasDenna post skapades 2011-05-02.
CPL Pubid: 140109

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur