CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generella kompetenser på IT-programmet vid Chalmers

Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Anette Järelöw ; Johansson Börje
Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström) p. 3. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-05-02.
CPL Pubid: 140103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Pedagogik
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur