CPL - Chalmers Publication Library

Improved Schedulability Tests for Global Fixed-Priority Scheduling

Författare och institution:
Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) & Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)); Jan Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers) & Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers))
Publicerad i:
23rd Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS), July 6-8, 2011., s. 136-147
ISBN:
978-076954442-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datorteknik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
140097
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-05-01 12:22
Posten ändrad:
2011-10-06 16:19

Visa i Endnote-format