CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Schedulability Tests for Global Fixed-Priority Scheduling

Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Jan Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
23rd Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS), July 6-8, 2011. p. 136-147 . (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-05-01. Senast ändrad 2011-10-06.
CPL Pubid: 140097