CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ammonia SCR - Hydrothermal stabillity and kinetic studies

Norman Wilken (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 75 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-29. Senast ändrad 2013-01-25.
CPL Pubid: 139999

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Heat of adsorption for NH3, NO2 and NO on Cu-Beta zeolite using microcalorimeter for NH3 SCR applications


Examination

Datum: 2011-05-26
Tid: 13:15
Lokal: KS101, Kemigården 4